TEME

Agrošumarski sistem

Agrošumarski sistem


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

Ekološka poljoprivredna šuma je poljoprivreda 21. vijeka. Zasnovan je na sistemima života, očuvanja i proizvodnje tropskih kultura predaka, posebno neotropskih milenijskih kultura, sa modernim doprinosima agroekologije, organske poljoprivrede, permakulture i drugih srodnih škola.

Ova praksa i interdisciplina su od velike važnosti i značaja jer predstavljaju vitalnu opciju u procesu oporavka tropskog identiteta, očuvanja seoskih kultura predaka, očuvanja prirodnih resursa (biodiverziteta, mikroklime, tla i vode), suverene i zdrave proizvodnje hranu i druga materijalna dobra.