VIDEO

Genetski pogoni i nove genetske manipulacije u poljoprivredi

Genetski pogoni i nove genetske manipulacije u poljoprivredi

"Pokretači gena" (usmjerena genetika) ili genetski pokretači su oblici uređivanja ili genetske manipulacije živim bićima.

Oni su najopasniji oblici GMO-a, uređujući genetske osobine, koje ne uključuju nužno novi gen, već manipuliraju genima koji već postoje u živim bićima. Drugim riječima, mikrohirurgija u genetskim informacijama živih bića.

Ove promjene mijenjaju izvorne funkcije biljaka. Ove nove tehnologije mogle bi transformirati cijelu vrstu uređivanjem genoma tako da modificirane osobine prevladavaju u cjelini za sve potomke, čak i ako postoji križanje s drugim nemodificiranim bićem.

Velika opasnost: čitava vrsta može izumrijeti

Već smo čuli neka velika obećanja GMO-a, poput tolerancije na pesticide, vrijeme ili period plodenja ili klijanja i prilagođavanje vrsta velikim agroindustrijskim mašinama. Ovo je još opasnija tehnologija koja želi koncentrirati poljoprivredu u rukama multinacionalnih kompanija.

Video koji je napravila Radna grupa za biološku raznolikost Nacionalne agroekološke artikulacije (ANA), kolektiv koji okuplja različite organizacije i društvene pokrete, materijal pokušava na didaktički način objasniti kako je nova biotehnologija predstavljena kao prijetnja okoliš, za agrobiološku raznolikost i društvo.

Nacionalna artikulacija agroekologije


Video: 97% Owned - Economic Truth documentary - How is Money Created (Jun 2021).