TEME

Italija kaznila 40 miliona za divlje deponije

Italija kaznila 40 miliona za divlje deponije

Sud sa sjedištem u Luksemburgu nalaže Italiji da plaća sve manju kaznu od 42,8 miliona eura po semestru dok se ne izvrši kazna. Od ovog iznosa odbit će se 400.000 eura za svaku od lokacija s opasnim otpadom koje su regulirane i 200.000 eura za svaku drugu uređenu lokaciju.

Presuda naglašava neuspjeh uzastopnih talijanskih vlada da se nose sa ekološkim skandalom optuženim da su odgovorne za abnormalne nivoe raka i drugih bolesti u dijelovima regije Campania južno od grada Napulja.

EK je primijetila da 218 deponija smještenih u osamnaest od dvadeset italijanskih regija nije bilo u skladu s direktivom o otpadu. Neki od njih sadrže visoko otrovne industrijske otpadne vode.

Ali Kampanija, dom čuvene Kamore, dugo se smatrala središtem krize. Regija je puna smrdljivih deponija i ilegalnih požara koji redovito šalju crne dimove u atmosferu.

Problem je i dalje prisutan unatoč obećanjima o izgradnji novih spalionica i lokacijama za tretman organskog otpada, te nizu hitnih mjera, uključujući otpremu otpada iz Napulja u druge regije Italije ili u zemlje poput Njemačke i Španije.

CJEU u svojoj presudi napominje da zatvaranje ilegalne deponije ili zakopavanje otpada nije dovoljno da bi se udovoljilo ekološkim standardima EU.

Dodaje da Italija ne samo da nije sigurno odbacila otpad, već nije pružila ni potpunu evidenciju o količinama i prirodi toksičnog otpada bačenog na mnoga od ovih ilegalnih odlagališta otpada.

To takođe ukazuje na to da će se napredak Italije u ispunjavanju svojih obaveza pratiti svakih šest mjeseci i da će zemlja morati dati EK "dokaz da su usvojene potrebne mjere" za provođenje presude iz 2007. godine.

Kružna ekonomija


Video: Ko brine o čišćenju divljih deponija u Vrbasu? (Jun 2021).