Kategorija Žene

Seoske žene - Svjedočanstva o borbi
Žene

Seoske žene - Svjedočanstva o borbi

Svjedočenje borbe i otpora žena organizovanih u Seljačkom pokretu Santiago del Estero - MOCASE Via Campesina. Silvia Bravo se odupire pokušaju da je deložira sa svoje teritorije na kojoj proizvodi hranu, uzgaja životinje, brine se o planinama, živi seljačkim životom.Anatuya nije izuzeta od ekonomskih interesa stranih preduzetnika iz agrobiznisa koji pokušavaju unaprijediti prava posjeda zajednica.

Pročitajte Više

Žene

Seoske žene - Svjedočanstva o borbi

Svjedočenje borbe i otpora žena organizovanih u Seljačkom pokretu Santiago del Estero - MOCASE Via Campesina. Silvia Bravo se odupire pokušaju da je deložira sa svoje teritorije na kojoj proizvodi hranu, uzgaja životinje, brine se o planinama, živi seljačkim životom.Anatuya nije izuzeta od ekonomskih interesa stranih preduzetnika iz agrobiznisa koji pokušavaju unaprijediti prava posjeda zajednica.
Pročitajte Više